تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
همکاری دانشگاه پیام نور استان تهران و موسسه ماهان

همکاری دانشگاه پیام نور استان تهران و موسسه ماهان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران با همکاری موسسه ماهان کلاس های تقویتی و آموزشی برای آمادگی دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور به صورت آنلاین برگزار می شود.

راهنمای پذیرش راهنمای پذیرش دوره های فراگیر تحصیلات تکمیلی (دانش پذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی) پذیرش مهرماه ۱۴۰۱_نوبت اول

راهنمای پذیرش راهنمای پذیرش دوره های فراگیر تحصیلات تکمیلی (دانش پذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی) پذیرش مهرماه ۱۴۰۱_نوبت اول

راهنمای پذیرش راهنمای پذیرش دوره های فراگیر تحصیلات تکمیلی (دانش پذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی) پذیرش مهرماه ۱۴۰۱_نوبت اول

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام (مرحله دوم) متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام‌نور سال ۱۴۰۱ (نوبت بیست و دوم)

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام (مرحله دوم) متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام‌نور سال ۱۴۰۱ (نوبت بیست و دوم)

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام (مرحله دوم) متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام‌نور سال ۱۴۰۱ (نوبت بیست و دوم)

اطلاعیه اعلام شروع ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور سال 1401 (نوبت بیست و دوم)

اطلاعیه اعلام شروع ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور سال 1401 (نوبت بیست و دوم)

اطلاعیه اعلام شروع ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور سال 1401 (نوبت بیست و دوم)

راهنمای پذیرش راهنمای پذیرش دوره های فراگیر تحصیلات تکمیلی (دانش پذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته پیام نور) پذیرش مهرماه ۱۴۰۱_نوبت بیست و دوم

راهنمای پذیرش راهنمای پذیرش دوره های فراگیر تحصیلات تکمیلی (دانش پذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته پیام نور) پذیرش مهرماه ۱۴۰۱_نوبت بیست و دوم

دفترچه راهنمای پذیرش راهنمای پذیرش دوره های فراگیر تحصیلات تکمیلی (دانش پذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته پیام نور) پذیرش مهرماه ۱۴۰۱-نوبت بیست و دوم

اطلاعیه شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور سال ۱۴۰۱ (نوبت بیست و دوم)

اطلاعیه شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور سال ۱۴۰۱ (نوبت بیست و دوم)

اطلاعیه اعلام شروع ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور سال ۱۴۰۱ (نوبت بیست و دوم)

whatsapp