تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد  از طریق شرکت در آزمون فراگیر دانش پذیران باید تعداد کتاب و منابع محدودی از مقطع کارشناسی ارشد را که کاملاً توسط دفترچه سازمان سنجش مشخص گردیده است، مطالعه و در آزمون پایان ترم شرکت نمایند. این دروس  حدود  ۶ الی ۱۰ واحد درسی  بوده و پس از پذیرش از کل تعداد واحد دروس مقطع کارشناسی ارشد که تقریباً ۳۲ واحد درسی است کسر خواهد شد.
whatsapp