تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

 ثبت نام نوبت  بیست و سوم  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور به زودی انجام می شود.

تاریخ دقیق ثبت نام و انتشار دفترچه ارشد فراگیر پیام نور نوبت بیست و سوم   هنوز از طرف سازمان سنجش مشخص نشده است ولی آنچه که قطعی می باشد این است که ثبت نام در  نیمه دوم سال 1401 انجام خواهد شد.

 

whatsapp