تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد از دو طریق دانشجو می پذیرد:  

پذیرش درمقطع کارشناسی ارشد  از طریق شرکت در کنکور سراسری

دانشجویان باید دروس مشخص شده توسط دفترچه سازمان سنجش از مقطع کارشناسی را مطالعه و در کنکور کارشناسی ارشد شرکت و در لیست انتخابی دانشگاه های خود، واحدهای دانشگاه پیام نور را انتخاب کرده و بعد از پذیرفته شدن وارد نیمسال اول تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد شوند.

 

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد  از طریق شرکت در آزمون فراگیر

دانش پذیران باید تعداد کتاب و منابع محدودی از مقطع کارشناسی ارشد را که کاملاً توسط دفترچه سازمان سنجش مشخص گردیده است، مطالعه و در آزمون پایان ترم شرکت نمایند. این دروس  حدود  ۶ الی ۱۰ واحد درسی  بوده و پس از پذیرش از کل تعداد واحد دروس مقطع کارشناسی ارشد که تقریباً ۳۲ واحد درسی است کسر خواهد شد.

 

 

 

whatsapp