تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

دانشپذیران در صورت ثبت نام درکلاس های  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در موسسه آموزش عالی آزاد ماهان می توانند از تخفیف 20درصدی جهت شرکت در دوره های زیر بهره مند گردند:

مدرسه اشتغال و مهارت ماهان

کلاس های کارشناسی ارشد سراسری

حرفه پلاس

ویموند

ویموندپلاس

 

داوطلبان در صورت ثبت نام کلاس ها وبسته های آموزشی تا تاریخ 15 دی ماه 1401 ( کلاس های نکته و تست 3 مرحله آزمون آزمایشی مشاوره های تخصصی ) علاوه بر تخفیف 20 درصدی فوق ، از تخفیف 20 درصدی هزینه ثبت نام برخوردار هستند.

whatsapp