تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
ثبت نام نوبت بیست و سوم کارشناسی ارشد فراگیر از طریق سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org صورت می پذیرد. برای آشنایی بیشتر با رشته ها  و همچنین سایر رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به پایگاه اینترنتی www.mahanfaragir.com   مراجعه نمایید.
whatsapp