تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

موسسه آموزش عالی آزاد ماهان تنها مرکز مجاز برگزاری دوره های آمادگی ارشد فراگیر ، ثبت نام و پذیرش در نوبت بیست و سوم مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور را در 186 رشته -گرایش با همکاری مشترک با دانشگاه پیام نور  آغاز نموده است.

 

whatsapp