تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

اهداف کیفی دانشگاه پیام‌نور

 • توسعه و تعمیق آگاهی دینی، تبیین و استقرار ارزشهای ایرانی- اسلامی در راستای آراسته شدن دانشگاهیان به فضایل اخلاقی.
 • توسعه و تعمیق فرهنگ علم‌گرایی، روحیه خودباوری علمی و بینش سیاسی – اجتماعی دانشگاهیان.
 • شکوفا سازی استعدادهای علمی و پژوهشی و تقویت روحیه ابتکار و کارآفرینی در جامعه.
 • فراهم آوردن امکان برخورداری از آموزش استاندارد و یکسان صرفنظر از محل زندگی و کار دانشجویان مبتنی بر روش‌ها و منابع جدید اطلاعاتی.
 • دسترسی به تحصیلات عالیه برای همه کسانی که استعداد و علاقه لازم را دارند، صرفنظر از شروط و قیود رسمی.
 •  توسعه زیرساخت‌ها و کارآمدسازی نظام‌های اداری دانشگاه از طریق فرآیندهای مبتنی بر تفکر ساخت یافته و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا.
 •  توسعه و توانمندسازی اعضای هیأت علمی و کارکنان در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز دانشگاه.
 • ارتقاء جایگاه و موقعیت ملّی و بین المللی دانشگاه و سرآمدی در آموزش‌های نیمه حضوری، باز و از راه دور در منطقه.

اهداف کمی دانشگاه پیام‌نور در برنامه پنجم توسعه (1394-1390)

 • افزایش نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از 65/1 درصد به حداقل 15 درصد.
 • افزایش سهم دانشجویان فنی و مهندسی از 11 درصد به 21 درصد، علوم پایه از 13 درصد به 17 درصد، کشاورزی از 4 درصد به 9 درصد، هنر از 07/0 درصد به 4 درصد و کاهش سهم علوم انسانی از 72 درصد به 49 درصد.
 • افزایش نسبت اعضای هیأت علمی با رتبه استادیاری و بالاتر به حداقل 25 درصد کل اعضای هیأت علمی.
 • افزایش سرانه فضا از حدود 1 مترمربع به حدود 5/3 متر مربع.
 • افزایش تعداد مراکز بین‌المللی دانشگاه به حداقل 25 مرکز.
 • افزایش تعداد قطب‌های آزمایشگاهی و مراکز پژوهشی به حداقل 31 واحد.
 • افزایش نسبت دانشجویان شرکت‌کننده در دوره‌‌های مجازی به حداقل 5/12درصد کل دانشجویان دوره‌های نیمه حضوری.
 • انتشار حداقل یک نشریه علمی ـ تخصصی در هر گروه آموزشی.
whatsapp