تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته جامعه شناسی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع
1بینش های جامعه شناسی (1)پنج شنبه13:00-15:001401/03/12
2جامعه شناسی مسائل اجتماعیپنج شنبه15:15-17:301401/03/12
3توسعه اجتماعی اقتصادیپنج شنبه17:45-20:001401/03/12
4جامعه شناسی جوانانجمعه8:00-10:001401/03/13
5زبان تخصصیجمعه10:15-12:001401/03/13
whatsapp