تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته جامعه شناسی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع
1بینش های جامعه شناسی (1)پنج شنبه13:00-15:00متعاقباً اعلام می گردد.
2جامعه شناسی مسائل اجتماعیپنج شنبه15:15-17:30متعاقباً اعلام می گردد.
3توسعه اجتماعی اقتصادیپنج شنبه17:45-20:00متعاقباً اعلام می گردد.
4جامعه شناسی جوانانجمعه8:00-10:00متعاقباً اعلام می گردد.
5زبان تخصصیجمعه10:15-12:00متعاقباً اعلام می گردد.
whatsapp