تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته حسابداری

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور  رشته حسابداری

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروعنام استاد
1حسابداری مدیریتدوشنبه16:00-17:301401/10/26مهدی جعفری
2حسابرسی پیشرفتهجمعه11:30-14:30متعاقباً اعلام می گردد.مهدی جعفری
3حسابداری بخش عمومیجمعه15:00-18:00متعاقباً اعلام می گردد.مهدی جعفری
whatsapp