تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته حقوق جزا و جرم شناسی

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور  رشته حقوق جزا و جرم شناسی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروعنام استاد
1حقوق جزای بین المللیکشنبه17:00-20:00متعاقباً اعلام می گردد.کامران پورحسن
2حقوق جزای عمومیسه ‌شنبه15:00-17:30متعاقباً اعلام می گردد.محمد پرنور
3آیین دادرسی کیفریسه شنبه20:00- 17:30متعاقباً اعلام می گردد.محمد پرنور
4حقوق جزای اختصاصی 1چهارشنبه18:00-20:001401/10/28رضا رنگرز
whatsapp