تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته حقوق خصوصی

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور  رشته حقوق خصوصی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروعنام استاد
1داوری های بین المللییکشنبه18:00-19:301401/10/25رضا رنگرز
2حقوق مدنی 1سه شنبه16:00-19:00متعاقباً اعلام می گردد.محمد علی نایبی
3آیین دادرسی مدنیپنجشنبه16:30-18:00متعاقباً اعلام می گردد.اردوان شکوری
4حقوق تجارتپنجشنبه18:15-19:45متعاقباً اعلام می گردد.اردوان شکوری
whatsapp