تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته روان شناسی بالینی

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور  رشته روانشناسی بالینی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروعنام استاد
1روانشناسی رشد پیشرفتهدوشنبه17:00- 15:001401/10/26علیرضا محمدی
2روانشناسی پزشکی و
نوروپسیکولوژی
دوشنبه19:00- 17:00متعاقباً اعلام می گردد.علیرضا محمدی
3نظریه های شخصیتجمعه20:00 -18:00متعاقباً اعلام می گردد.صابر خزایی
whatsapp