تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته روان شناسی تربیتی

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور  رشته روانشناسی تربیتی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع
1روانشناسی رشد پیشرفتهپنج شنبه16:30-19:301401/03/05
2روانشناسی تربیتیجمعه8:00-11:001401/03/06
3تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفتهجمعه11:00-13:001401/03/06
whatsapp