تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته روان شناسی شخصیت

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته روان شناسی شخصیت

 

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروعنام استاد
1روان شناسی رشددوشنبه17:00- 15:0026 /10 /1401علیرضا محمدی
2بررسی تفصیلی نظریه ها و مکاتب شخصیتپنج شنبه11:00- 9:00متعاقباً اعلام می گردد.صابر خزایی
3روان شناسی عمومی پیشرفتهپنج شنبه13:00 -11:00متعاقباً اعلام می گردد.صابر خزایی
whatsapp