تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته روان شناسی عمومی

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور  رشته روانشناسی عمومی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع
1روانشناسی رشد پیشرفتهپنج شنبه16:30-19:301401/03/05
2متون تخصصیجمعه11:30-14:301401/03/06
3روانشناسی عمومی پیشرفتهجمعه16:00-19:001401/03/06
whatsapp