تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته  علوم سیاسی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع
1جامعه شناسی سیاسیجمعه12:30-15:00متعاقباً اعلام می گردد.
2سمینار انقلاب اسلامی ایرانجمعه15:30-17:00متعاقباً اعلام می گردد.
3فقه سیاسیجمعه17:00-18:30متعاقباً اعلام می گردد.
4کاربرد نظریات سیاسی درقرن بیستمجمعه18:30-20:00متعاقباً اعلام می گردد.
whatsapp