تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته علوم قرآن و حدیث

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته علوم قرآن و حدیث

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع
1روش ها و مکاتب تفسیر قرآنپنج شنبه13:00-16:00متعاقباً اعلام می گردد.
2تاریخ حدیثپنج شنبه16:45-19:30متعاقباً اعلام می گردد.
3علوم قرآنی (1)جمعه15:00-17:30متعاقباً اعلام می گردد.
4تفسیر قرآن کریم(1)جمعه17:45-20:00متعاقباً اعلام می گردد.
whatsapp