تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته مدیریت آموزشی

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته مدیریت آموزشی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروعنام استاد
1رهبری آموزشیپنج‌شنبه18:00- 16:00متعاقباً اعلام می گردد.معصومه معصومی
2سیاست گذاری آموزشیپنج‌شنبه18:15-20:00متعاقباً اعلام می گردد.معصومه معصومی
3نظارت و توسعه حرفه ایجمعه13:00-15:001401/10/30معصومه معصومی
whatsapp