تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته مدیریت بازرگانی

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور  رشته مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروعنام استاد
1زبان تخصصیدوشنبه16:00-19:00متعاقباً اعلام می گردد.سعید امین پور
2مدیریت استراتژیک پیشرفتهسه شنبه17:30- 15:00متعاقباً اعلام می گردد.رضا گنجی راد
3نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفتهپنج‌شنبه16:00- 14:301401/10/22رضا گنجی راد
4مدیریت منابع انسانی پیشرفتهجمعه19:30 -16:30متعاقباً اعلام می گردد.علی اکبرزاده
whatsapp