تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته مدیریت دولتی ( گرایش مدیریت منابع انسانی)

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروعنام استاد
1نظریه های اداره عمومییکشنبه15:00 -13:00متعاقباً اعلام می گردد.رضا گنجی راد
2مدیریت رفتار سازمانی پیشرفتهیکشنبه17:30- 16:001401/10/25رضا گنجی راد
3مدیریت استراتژیک منابع انسانیسه شنبه20:00 -18:00متعاقباً اعلام می گردد.رضا گنجی راد
4نظریه های سازمان و مدیریتپنجشنبه14:30-16:001401/10/22رضا گنجی راد
whatsapp