تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته مدیریت دولتی

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته مدیریت دولتی ( کلیه گرایش ها به جز گرایش مدیریت منابع انسانی)

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروعنام استاد
1مدیریت رفتار سازمانی پیشرفتهیکشنبه16:00-17:301401/10/25رضا گنجی راد
2مدیریت منابع انسانی پیشرفتهیکشنبه17:30-20:00متعاقباً اعلام می گردد.رضا گنجی راد
3حقوق اساسی سازمان های دولتیدوشنبه17:30- 14:00متعاقباً اعلام می گردد.خیرالله اسماعیلی
4اداره امور عمومی در اسلامدوشنبه20:00 -17:30متعاقباً اعلام می گردد.خیرالله اسماعیلی
whatsapp