تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته مدیریت رسانه

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع
1منابع انسانی در صنایع خلاقپنج‌شنبه19:30- 16:30متعاقباً اعلام می گردد.
2ارتباطات بین المللی و میان فرهنگیجمعه8:00-11:00متعاقباً اعلام می گردد.
3سیاست گذاری رسانه ایجمعه11:00-14:00متعاقباً اعلام می گردد.
4مبانی مدیریت رسانهجمعه16:00-19:00متعاقباً اعلام می گردد.
whatsapp