تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته مدیریت کسب و کار

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور  رشته مدیریت کسب وکار (کلیه گرایش ها)

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروعنام استاد
1زبان تخصصیدوشنبه16:00-19:00متعاقباً اعلام می گردد.سعید امین پور
2نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفتهپنج‌شنبه16:00- 14:301401/10/22رضا گنجی راد
3مدیریت استراتژیکپنجشنبه16:30-19:30متعاقباً اعلام می گردد.رضا گنجی راد
whatsapp