تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته مهندسی صنایع

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع
1تحلیل آماری چند متغیرهپنج‌شنبه18:30 -16:001401/03/12
2طراحی سیستم های صنعتیجمعه10:00 -8:001401/03/13
3نظریه تصمیم گیریجمعه11:30-14:301401/03/13

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروع
1تحلیل داده های مهندسیپنج‌شنبه16:30-19:301401/03/12
2مدیریت نوآوری و فناوریجمعه8:00-11:001401/03/13
3نظریه تصمیم گیریجمعه11:30-14:301401/03/13
whatsapp