تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
برنامه کلاس های رشته مهندسی کامپیوتر

برنامه کلاس های آنلاین دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور رشته مهندسی کامپیوتر

ردیفنام درسروزساعتتاریخ شروعنام استاد
1الگوریتم های پیشرفتهپنج‌شنبه10:00-13:00متعاقباً اعلام می گردد.شهاب بهجتی
2پایگاه داده پیشرفتهجمعه8:00-11:00متعاقباً اعلام می گردد.امید آقا لطیفی
3سیستم های عامل پیشرفتهجمعه11:30-14:30متعاقباً اعلام می گردد.امید آقا لطیفی
whatsapp