تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

مزایای تحصیل در دانشگاه پیام نور

 • دانش پذیران باید تعداد کتاب و منابع محدودی را که کاملا توسط دفترچه سازمان سنجش مشخص گردیده مطالعه و در آزمون پایان ترم شرکت نمایند. این دروس حدود  ۶ الی ۱۰ واحد درسی از کل تعداد واحد دروس مقطع کارشناسی ارشد  که تقریبا ۳۲ واحد درسی است می باشد و پس از پذیرش از آن کسر خواهد شد.
 • آزمون پایان ترم اول (آزمون دانش پذیری) که توسط سازمان سنجش برگزار می گردد به صورت تستی  بوده و نمره منفی ندارد و وضعیت دانش پذیر پس از پذیرش در دانشگاه پیام نور و ورود به ترم دوم رسماً به دانشجو دانشگاه پیام نور تبدیل می گردد.
 • دانشجو می تواند با انتخاب دروس به شیوه عادی در کلاس ها حضور یابد و یا با انتخاب دروس به شیوه خودخوان یا الکترونیکی در کلاس ها حضور نداشته باشد.
 • دانشجو درصورت پذیرش در شهر غیر ازمحل اقامت خود، می تواند شهر برگزاری آزمون خود را یک ماه قبل از امتحانات خود انتخاب نماید.
 • دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته رسمی و بالاتر مورد تأیید وزارتین و یا دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی می‌توانند بدون توجه به نوع رشته تحصیلی کارشناسی خویش در یک رشته/گرایش از رشته‌های امتحانی (به جز رشته‌های مهندسی معماری و طراحی شهری) ثبت نام کنند.
 • دانشجویان پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد، مدرک رسمی ومورد تایید ازسوی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری دریافت خواهند نمود.

 • مدرک قابل ترجمه و مورد قبول دانشگاه های خارج جهت ادامه تحصیل برای دانشجویان فراهم است.
 • امکان ادامه تحصیل درمقاطع بالاتر باحداقل شهریه و پرداخت شهریه به صورت قسط بندی برای دانشجویان وجود دارد.
 • امکان اخذ مهمان ترمی و دائم به سایر مراکز برای دانشجویان فراهم است.
 • سازمان نظام وظیفه پس ازقبولی داوطلب درآزمون ورودی دانشگاه برای دانشجویان، معافیت تحصیلی صادر می کند.
 •  عنوان فراگیر در مدرک فارغ التحصیلان دوره های فراگیر درج نخواهد شد.
 • هیچ  محدودیت سنی برای داوطلبان جهت شرکت در آزمون دوره های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور وجود نخواهد داشت.
 • تمامی مراحل ثبت نام در سایت جامع گلستان صورت می پذیرد و نیازی به مراجعه حضوری در دانشگاه نمی باشد.

 

whatsapp