تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

نام دروس و منابع درسی نیمسال دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

  • مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)
ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1مدیریت استراتژیک پیشرفته2برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژیامینی- فروزنده-صمد خباز باویلدانشگاه پیام نورفصل 8 حذف می باشد.
2نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته2تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانیاستیفن رابینز/سید مهدی
الوانی، حسن دانایی فرد
صفارفصل های 1 تا آخر 8
مطالعه شود.
3مدیریت منابع انسانی پیشرفته2مدیریت منابع انسانی(مفاهیم،تئوری ها وکاربردها)آرین قلی پورسمتفصل های 1 تا آخر 8
مطالعه شود.
4زبان تخصصی2زبان تخصصی مدیریت بازاریابیمیرزا حسن حسینی،شهرام جنابیدانشگاه پیام نور---
whatsapp