تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  حسابداری

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

حسابداری

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1حسابرسی پیشرفته2نظریه های حسابرسیجواد رضازادهترمه---
2حسابداری بخش عمومی3حسابداری پیشرفته بخش عمومیجعفر باباجانیانتشارات دانشگاه
علامه طباطبایی
فصل 9 ، 10 و 11 حذف می باشد.
3حسابداری مدیریت3حسابداری مدیریتمحمدرضا نیکبخت،
زهرا دیانتی
کتاب مهربان نشرفصل های 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 مطالعه شود.
whatsapp