تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  روان شناسی تربیتی

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 

روانشناسی تربیتی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1روانشناسی تربیتی2روانشناسی تربیتیحسین زارع، اکبر رضایی،علی مصطفاییدانشگاه پیام نور 1395فصل 2 و 3 و 4 حذف می باشد.
2تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته2نگاهی دوباره به تربیت اسلامی(جلد اول)خسرو باقریمدرسه 1393---
3نظریه های رشد2روانشناسی رشد (نظریه ها،
پژوهشها و آزمونها)
مهناز علی اکبری دهکردیدانشگاه پیام نور 1395---
whatsapp