تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
منابع  کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها

نام دروس و منابع درسی دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور

 مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستمها

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسی(فارسی یاانگلیسی)نام مولف/مترجمناشرملاحظات
1تحلیل آماری چند متغیره3تحلیل آماری چند متغیره کاربردیریچارد آ. جانسون و دین
دبلیو . ویچرن/
حسینعلی نیرومند
فردوسی مشهدفصل های 1 ، 5 ، 6 ،7 (از ابتدا تا انتهای بند 6 - 7 )،8 (از ابتدا تا انتهای بند 4- 8) و 9 ( از ابتدا تا انتهای 6 -9) مطالعه شوند.
2طراحی سیستم های صنعتی3طراحی سیستم های صنعتیبشیری،سید عباس حسینی جو
-سید جواد حسینی نژاد
دانشگاه شاهدفصل های 1 ، 2 ،3 ،5 ، 6 ،7 ، 8 و 9 مطالعه شود.
3نظریه تصمیم گیری3تصمیم گیری های چند معیارهمحمدجواد اصغر پوردانشگاه تهرانفصل های 1 ،2 و3
(به جز صفحات صفحات 77 تا 87 ،105 تا 121، 127 تا 143 ، 166 تا 190، 252 تا 260 و276 تا 286 )مطالعه شود.
whatsapp