تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورشرکت می کنند ، باید منابع آزمون را که توسط سازمان سنجش اعلام می شود و برای هر رشته  متفاوت است تهیه و مطالعه نمایند.

سنجش و گزینش داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور با در نظر گرفتن معدل مدرک کارشناسی و همچنین نمره کسب شده در آزمون ارشد فراگیر پیام نور  است. این آزمون به صورت تستی است و نمره منفی ندارد. داوطلبانی که نمرات بهتری را کسب نمایند ، احتمال پذیرش بیشتری خواهند داشت.

نمره قبولی در آزمون فراگیر پیام نور با تاثیر 80 درصد نمره کسب شده در آزمون و تاثیر 20 درصد معدل مدرک مقطع کارشناسی دانشپذیر است و دانشپذیرانی که فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ناپیوسته هستند ، میانگین معدل های کاردانی و کارشناسی آنها برای آزمون محاسبه و مد نظر قرار خواهد گرفت.  

whatsapp