تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
در مسیر طلایی موفقیت ۲۶ ساله خود تلاش نموده ایم بستری در جهت رشد و توسعه آموزش کشور فراهم آوریم، دپارتمان تحصیلات تکمیلی با چشم انداز توسعه ایرانی آباد با رویکرد ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای شاهد موفقیت چشمگیر جمعی از داوطلبین تحصیلات تکمیلی می باشد که امروز ستارگان غرورآفرین ماهان هستند. 

و اکنون به پشتوانه اعتماد دانشجویان ماهان با افتخار ایمان داریم که کام در مسیر درستی نهاده ایم چرا که ثمره تلاش ما، آینده سازان این کشور هستند 

با سپاس از خلاقین موسسه ماهان، جناب آقای دکتر مجید سیاری و جناب آقای مهندس هادی سیاری که سالهاست در مسیر زندگی خود خدمت را انتخاب کرده اند.
whatsapp