تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
دفترچه سوالات آزمون های فراگیر رشته حسابداری

در طول برگزاری کلاس ها نمونه سوالات سنوات گذشته دانشگاه پیام نور در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. شباهت سوالات  آزمون های هر سال با سوالات  آزمون های گذشته باعث می گردد که دانشپذیران با سوالات دانشگاه پیام نور که توسط سازمان سنجش کشور طراحی می گردد آشنا گردند.

  • دفترچه سوالات آزمون های فراگیر حسابداری
ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1حسابداری1399/11/17بیست و یکم
2حسابداری1398/09/22بیستم
3حسابداری1397/09/23نوزدهم
4حسابداری1396/10/08هجدهم
5حسابداری1395/11/15هفدم
whatsapp