تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر

در طول برگزاری کلاس ها نمونه سوالات سنوات گذشته دانشگاه پیام نور در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. شباهت سوالات  آزمون های هر سال با سوالات  آزمون های گذشته باعث می گردد که دانشپذیران با سوالات دانشگاه پیام نور که توسط سازمان سنجش کشور طراحی می گردد آشنا گردند.

  • دفترچه سوالات آزمون های فراگیر حقوق بین الملل
ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1حقوق بین الملل1399/11/17بیست و یکم
2حقوق بین الملل1398/09/22بیستم
3حقوق بین الملل1397/09/23نوزدهم
4حقوق بین الملل1396/10/08هجدهم
5حقوق بین الملل1395/11/15هفدم
whatsapp