تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
دفترچه سوالات آزمون های فراگیر رشته حقوق جزا و جرم شناسی

در طول برگزاری کلاس ها نمونه سوالات سنوات گذشته دانشگاه پیام نور در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. شباهت سوالات  آزمون های هر سال با سوالات  آزمون های گذشته باعث می گردد که دانشپذیران با سوالات دانشگاه پیام نور که توسط سازمان سنجش کشور طراحی می گردد آشنا گردند.

  • دفترچه سوالات آزمون های فراگیر حقوق جزا و جرم شناسی
ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1حقوق جزا و جرم شناسی1399/11/17بیست و یکم
2حقوق جزا و جرم شناسی1398/09/22بیستم
3حقوق جزا و جرم شناسی1397/09/23نوزدهم
4حقوق جزا و جرم شناسی1396/10/08هجدهم
5حقوق جزا و جرم شناسی1395/11/15هفدم
whatsapp