تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
دفترچه سوالات آزمون های فراگیر رشته حقوق خصوصی

در طول برگزاری کلاس ها نمونه سوالات سنوات گذشته دانشگاه پیام نور در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. شباهت سوالات  آزمون های هر سال با سوالات  آزمون های گذشته باعث می گردد که دانشپذیران با سوالات دانشگاه پیام نور که توسط سازمان سنجش کشور طراحی می گردد آشنا گردند.

  • دفترچه سوالات آزمون های فراگیر حقوق خصوصی
ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1حقوق خصوصی1399/11/17بیست و یکم
2حقوق خصوصی1398/09/22بیستم
3حقوق خصوصی1397/09/23نوزدهم
4حقوق خصوصی1396/10/08هجدهم
5حقوق خصوصی1395/11/15هفدم
whatsapp