تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
دفترچه سوالات آزمون های فراگیر رشته روان شناسی بالینی

در طول برگزاری کلاس ها نمونه سوالات سنوات گذشته دانشگاه پیام نور در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. شباهت سوالات  آزمون های هر سال با سوالات  آزمون های گذشته باعث می گردد که دانشپذیران با سوالات دانشگاه پیام نور که توسط سازمان سنجش کشور طراحی می گردد آشنا گردند.

  • دفترچه سوالات آزمون های فراگیر روانشناسی بالینی
ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1روانشناسی بالینی1399/11/17بیست و یکم
2روانشناسی بالینی1398/09/22بیستم
3روانشناسی بالینی1397/09/23نوزدهم
4روانشناسی بالینی1396/10/08هجدهم
5روانشناسی بالینی1395/11/15هفدم
whatsapp