تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
دفترچه سوالات آزمون های فراگیر رشته روان شناسی عمومی

در طول برگزاری کلاس ها نمونه سوالات سنوات گذشته دانشگاه پیام نور در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. شباهت سوالات  آزمون های هر سال با سوالات  آزمون های گذشته باعث می گردد که دانشپذیران با سوالات دانشگاه پیام نور که توسط سازمان سنجش کشور طراحی می گردد آشنا گردند.

  • دفترچه سوالات آزمون های فراگیر روانشناسی عمومی
ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1روانشناسی عمومی1399/11/17بیست و یکم
2روانشناسی عمومی1398/09/22بیستم
3روانشناسی عمومی1397/09/23نوزدهم
4روانشناسی عمومی1396/10/08هجدهم
5روانشناسی عمومی1395/11/15هفدم
whatsapp