تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
دفترچه سوالات آزمون های فراگیر رشته مدیریت آموزشی

در طول برگزاری کلاس ها نمونه سوالات سنوات گذشته دانشگاه پیام نور در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. شباهت سوالات  آزمون های هر سال با سوالات  آزمون های گذشته باعث می گردد که دانشپذیران با سوالات دانشگاه پیام نور که توسط سازمان سنجش کشور طراحی می گردد آشنا گردند.

  • دفترچه سوالات آزمون های فراگیر مدیریت آموزشی
ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1مدیریت آموزشی1399/11/17بیست و یکم
2مدیریت آموزشی1398/09/22بیستم
3مدیریت آموزشی1397/09/23نوزدهم
4مدیریت آموزشی1396/10/08هجدهم
5مدیریت آموزشی1395/11/15هفدم
whatsapp