تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
دفترچه سوالات آزمون های فراگیر رشته مدیریت بازرگانی

در طول برگزاری کلاس ها نمونه سوالات سنوات گذشته دانشگاه پیام نور در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. شباهت سوالات  آزمون های هر سال با سوالات  آزمون های گذشته باعث می گردد که دانشپذیران با سوالات دانشگاه پیام نور که توسط سازمان سنجش کشور طراحی می گردد آشنا گردند.

  • دفترچه سوالات آزمون های فراگیر مدیریت بازرگانی
ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1مدیریت بازرگانی(کلیه گرایش ها)1399/11/17بیست و یکم
2مدیریت بازرگانی(کلیه گرایش ها)1398/09/22بیستم
3مدیریت بازرگانی(کلیه گرایش ها)1397/09/23نوزدهم
4مدیریت بازرگانی(کلیه گرایش ها)1396/10/08هجدهم
5مدیریت بازرگانی(کلیه گرایش ها)1395/11/15هفدم
whatsapp