تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
دفترچه سوالات آزمون های فراگیر رشته مدیریت دولتی

در طول برگزاری کلاس ها نمونه سوالات سنوات گذشته دانشگاه پیام نور در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. شباهت سوالات  آزمون های هر سال با سوالات  آزمون های گذشته باعث می گردد که دانشپذیران با سوالات دانشگاه پیام نور که توسط سازمان سنجش کشور طراحی می گردد آشنا گردند.

  • دفترچه سوالات آزمون های فراگیر مدیریت دولتی
ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1مدیریت دولتی1399/11/17بیست و یکم
2مدیریت دولتی1398/09/22بیستم
3مدیریت دولتی1397/09/23نوزدهم
4مدیریت دولتی1396/10/08هجدهم
5مدیریت دولتی1395/11/15هفدم
whatsapp