تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
دفترچه سوالات آزمون های فراگیر رشته مدیریت فناوری اطلاعات

در طول برگزاری کلاس ها نمونه سوالات سنوات گذشته دانشگاه پیام نور در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. شباهت سوالات  آزمون های هر سال با سوالات  آزمون های گذشته باعث می گردد که دانشپذیران با سوالات دانشگاه پیام نور که توسط سازمان سنجش کشور طراحی می گردد آشنا گردند.

  • دفترچه سوالات آزمون های فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات ( کلیه گرایش ها)
ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1مدیریت فناوری اطلاعات ( کلیه گرایش ها)1399/11/17بیست و یکم
2مدیریت فناوری اطلاعات ( کلیه گرایش ها)1398/09/22بیستم
3مدیریت فناوری اطلاعات ( کلیه گرایش ها)1397/09/23نوزدهم
4مدیریت فناوری اطلاعات ( کلیه گرایش ها)1396/10/08هجدهم
5مدیریت فناوری اطلاعات ( کلیه گرایش ها)1395/11/15هفدم
whatsapp