تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
دفترچه سوالات آزمون های فراگیر رشته مدیریت کسب و کار

در طول برگزاری کلاس ها نمونه سوالات سنوات گذشته دانشگاه پیام نور در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. شباهت سوالات  آزمون های هر سال با سوالات  آزمون های گذشته باعث می گردد که دانشپذیران با سوالات دانشگاه پیام نور که توسط سازمان سنجش کشور طراحی می گردد آشنا گردند.

  • دفترچه سوالات آزمون های فراگیر مدیریت کسب و کار
ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1مدیریت کسب و کار (کلیه گرایش ها)1399/11/17بیست و یکم
2مدیریت کسب و کار (کلیه گرایش ها)1398/09/22بیستم
3مدیریت کسب و کار (کلیه گرایش ها)1397/09/23نوزدهم
4مدیریت کسب و کار (کلیه گرایش ها)1396/10/08هجدهم
5مدیریت کسب و کار (کلیه گرایش ها)1395/11/15هفدم
whatsapp