تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
دفترچه سوالات آزمون های فراگیر رشته مهندسی کامپیوتر

در طول برگزاری کلاس ها نمونه سوالات سنوات گذشته دانشگاه پیام نور در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. شباهت سوالات  آزمون های هر سال با سوالات  آزمون های گذشته باعث می گردد که دانشپذیران با سوالات دانشگاه پیام نور که توسط سازمان سنجش کشور طراحی می گردد آشنا گردند.

  • دفترچه سوالات آزمون های فراگیر مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار1399/11/17بیست و یکم
2مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار1398/09/22بیستم
3مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار1397/09/23نوزدهم
4مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار1396/10/08هجدهم
5مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار1395/11/15هفدم

 

  • دفترچه سوالات آزمون های فراگیر مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز 
ردیفرشتهتاریخ آزموننوبتدانلود
1مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز1399/11/17بیست و یکم
2مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز1398/09/22بیستم
3مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز1397/09/23نوزدهم
4مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز1396/10/08هجدهم
5مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز1395/11/15هفدم
whatsapp