تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
آرمین منیر عباسی

آرمین منیر عباسی

آرمین منیر عباسی
دانشگاه:
پیام نور کرج
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مبین ، نور طوبی
تالیفات:
بانک تست اصول مقررات پیمان ، روش های ساخت
whatsapp