تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
آرین زرگامی

آرین زرگامی

آرین زرگامی
دانشگاه:
دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مبین
تالیفات:
مدارهای مجتمع خطی(CMOS) ، الکترونیک 1 ، الکترونیک 2

نمونه تدریس مهندس آرین زرگامی


 

whatsapp