تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
احمدرضا مدرسی

احمدرضا مدرسی

احمدرضا مدرسی
دانشگاه:
دانشگاه پیام نور تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مهرپویان ، مبین ، فرهنگ تفاهم ، شایگان ، راهیان کمال ، مرکز پیام فراگیر ، کانون فرهنگیان ، جهاد دانشگاهی ، ندا ، مدرسان شریف ، پژوهش
تالیفات:
تئوری مدیریت پیشرفته، مدیریت استراتژیک پیشرفته ، سیستم های اطلاعات مدیریت ، مدیریت بازاریابی ، دانش مسائل روز
whatsapp