تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
افشین صفایی

افشین صفایی

افشین صفایی
دانشگاه:
پیام نور تهران،فردوسی مشهد،علمی کاربردی
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، مبین ، سیمیا ، مدرسان شریف ، فرهنگ تفاهم ، شایگان ، راهیان کمال ، قلم (فتح) ، ندا ، جهاد دانشگاهی ، فرهنگیان ، کانون فرهنگیان ، راهیان کمال
تالیفات:
آمار

معرفی دکتر افشین صفایی

 

whatsapp