تنها مرکز انحصاری دوره های کارشناسی ارشد فراگیر
امید صالحیان

امید صالحیان

امید صالحیان
دانشگاه:
دانشگاه پیام نور ،علوم تحقیقات تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، جامع علمی کاربردی
موسسات:
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ،موسسه آموزش عالی آزاد سیمیا،موسسه آموزش عالی آزاد خردمند
تالیفات:
فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزِی، روش تحقیق در علوم ورزشی ، فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی ، اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی ، درسنامه جامع فیزیولوژی و تغذیه ورزشی ، بانک تست

نمونه تدریس دکتر امید صالحیان


 

whatsapp